Kommunernas energi- och klimatrådgivning bidrar till minskad energianvändning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll, och bidrar också till insatser som ger minskad energianvändning. Det visar en nyligen genomförd utvärdering som Energimyndigheten beställt.

Enligt rapporten leder rådgivningen till ökad medvetenhet och kompetens hos de rådsökande, vilket får betydelse för beslut om exempelvis energieffektiviseringsåtgärder. Dessutom bidrar stödet från rådgivningen till både kortare beslutstid och att rådsökande känner sig mer tillfreds och trygga med sina beslut.

De som tar hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivningen är i de flesta fall privatpersoner, men rådgivningen vänder sig också till företag och föreningar.

– Energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt verktyg för att nå ut lokalt till hushåll, föreningar och företag. Det är ju där stora delar av omställningen ska ske i praktiken. Information och rådgivning får också ökad betydelse inte minst genom ny EU-lagstiftning, säger Annika Nilsson, programansvarig för energi- och klimatrådgivningen på Energimyndigheten.

Verktyg som fungerar

Och verktyget tycks fungera. Exempel på åtgärder som de rådsökande har genomfört efter kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare är exempelvis tilläggsisolering, byte av värmesystem, byte till energiglas och installering av luft-/vattenvärmepump. 

De rådsökande uppger också att rådgivningen har bidragit till ökad medvetenhet och kompetens, att den har besvarat de frågor de haft och att de skulle rekommendera tjänsten.

Stor efterfrågan på opartisk rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen tillgodoser en efterfrågan på opartisk rådgivning inom energi- och klimatområdet.

– Opartisk rådgivning är viktig i en tid där en stor del av tillgänglig information kommer från aktörer med egenintresse inom området, som försäljare eller tillverkare av specifika produkter och, eller tjänster, säger Annika Nilsson.

Under 2022 då elpriserna gick upp hittade rekordmånga rådsökande till rådgivningen. Under 2023 gick antalet rådgivningar ner något, men landade på en högre nivå än 2021.

I över 40 år har energi- och klimatrådgivningen varit en del av Sveriges energieffektiviseringsarbete. Den kostnadsfria och kommersiellt oberoende tjänsten finns i hela landet, i 289 av 290 kommuner, och finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Mer om utvärderingen

Utvärdering av energi- och klimatrådgivningen 2021–2023 (pdf)

Nyheter