Minskad elanvändning och elproduktion under 2023

Under 2023 var Sveriges elanvändning, exklusive förluster, den lägsta sedan tidseriens startår 1990. Samtidigt minskade elproduktionen och sett över året hade Sverige ett elöverskott.

Totalt under året var elproduktionen cirka 163 TWh och elanvändningen 135 TWh. Det motsvarar en minskning av produktionen med cirka 4 procent och en minskning av elanvändningen med cirka 2 procent jämfört mot 2022. Det visar Energimyndighets preliminära årssammanställning av elstatistik för 2023.

Fördelning av elproduktion för de olika kraftslagen 2023 jämfört med 2022

  • Vattenkraften var fortsatt det kraftslag som producerade mest el, totalt 66 TWh, en minskning med cirka 5 procent.
  • Kärnkraften bidrog till en stor andel av Sveriges totala elproduktion med 47 TWh, en minskning med cirka 7 procent.
  • Konventionell värmekraft bidrog med 13 TWh, en minskning med cirka 14 procent.
  • Vindkraften producerade 34 TWh vilket är en ökning med 4 procent. Under året producerades mest el från vindkraften i februari och minst i augusti.
  • Solkraften producerade 3 TWh, en ökning på cirka 58 procent. 

Kraftslagens andel av elproduktionen 2023

Andel kraftslag 2023

Klicka på diagrammet för att förstora det.

Kraftslagens andel av elproduktionen 2023 per elområde

Kraftslag
Elområde 1
Elområde 2
Elområde 3
Elområde 4
Vattenkraft
74 %
67 %
15 %
15 %
Vindkraft
22 %
28 %
12 %
51 %
Solkraft
0 %
0 %
2 %
10 %
Kärmkraft
0 %
0 %
61 %
0 %
Värmekraft
4 %
5 %
9 %
24 %
Totalt
100 % (26 TWh)
100 % (50 TWh)
100 % (76 TWh)
100 % (11 TWh)

 

Elproduktion och elanvändning i Sverige 2022 och 2023, GWh

Tillförsel 2023

Klicka på tabellen "tillförsel" för att förstora den.

Användning 2023

Klicka på tabellen "användning" för att förstora den

Nettoexport

Under året importerade Sverige 7,3 TWh, inklusive transitering, och exporterade ca 35,8 TWh, inklusive transitering. Det motsvarar en ökad import med ca 19 procent och en minskning av exporten med cirka 9 procent jämfört med 2022. Det innebär att Sverige hade en nettoexport av el på 28,5 TWh. Sverige importerar mest el från Norge och exporterar mest till Finland.

 

Nyheter