Redogörelsen för årets annullering av elcertifikat flyttas fram till 3 april

Årets annullering av elcertifikat tar längre tid än beräknat på grund av bytet av plattform för Cesar. Redogörelsen för resultatet av årets annullering flyttas fram till i morgon.

Ny tid för publicering av redogörelsen på energimyndigheten.se beräknas i stället till 3 april 2024 klockan 16.00.

Cesar öppnar på nytt torsdag 4 april klockan 08.00.

Kvotpliktsavgiften kommer att fastställas och meddelas som tidigast på måndag 8 april.

Nyheter