Utbyggnad av infrastruktur för vätgas kräver tydligt regelverk

En utbyggd infrastruktur för vätgas skulle skapa flexibilitet för elsystemet, stärka energiberedskapen och framför allt göra det möjligt för fler verksamheter att få tillgång till en växande vätgasmarknad och förbättrade möjligheter till omställning. Energimyndigheten föreslår nu ett antal åtgärder som ska främja utvecklingen.

Ett uppdaterat och sammanhängande regelverk är nödvändigt för att underlätta utbyggnaden. Det konstaterar Energimyndigheten som nu delrapporterar uppdraget att samordna arbetet med vätgas i Sverige.

 – För att svenska företag och aktörer ska vilja planera och genomföra investeringar behövs ett tydligt regelverk. Ramarna för regelverket bör utgå från gasmarknadspaketet som väntas träda i kraft under våren 2024, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Ny industri i norr driver på utvecklingen

Det är stålindustrins omställning till fossilfrihet samt ny industri i norra Sverige som driver på utvecklingen av fast vätgasinfrastruktur. Energimyndighetens analys visar att det finns ekonomi i att producera vätgas på flera ställen i landet och transportera vätgasen via rörledningar till olika användare.

– Men vi ser även att det behövs ny kunskap och kompetens på vätgasområdet, både för att ta fram regelverk och för att tillämpa de nya reglerna. Myndigheter som är centrala för uppdateringen av regelverken måste ges rätt förutsättningar, annars kan tillståndsprocesserna bli onödigt långa, säger Gustav Ebenå, chef för avdelningen Systemanalys och statistik på Energimyndigheten.

Förutom kompetens krävs ett långsiktigt åtagande för att följa och analysera utvecklingen samt röja eventuella hinder för utbyggnaden. Energimyndigheten föreslår att myndigheten får i uppdrag att verka som nationellt centrum för vätgas och samordnare av utbyggnaden av vätgasinfrastrukturen.

Rapport: Vätgas och vätgasinfrastruktur i det svenska energisystemet

Nyheter