Information inför annullering av elcertifikat för 2022

Nu är det dags att deklarera kvotplikten för beräkningsår 2022. Elcertifikaten för 2022 annulleras 3 april 2023 och samma dag kommer vi publicera ett pressmeddelande som redogör för resultatet av årets annullering.

Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) planerar att publicera var sitt pressmeddelande den 3 april 2023 klockan 16.00. I mitten av april 2023 kommer vi publicera mer detaljerad information och analyser knutet till annulleringen.

Kort tid efter att annulleringen är genomförd och pressmeddelandet är publicerat kommer statistiken vara tillgänglig i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar och Statnetts kontoföringssystem NECS.

Prenumerera på nyheter om elcertifikat

Deklaration av kvotplikt för beräkningsår 2022

Nyheter