Bra arbetsvillkor

Som anställd på Energimyndigheten innefattas du av de förmånliga villkor som gäller för alla statsanställda när det gäller bland annat semester, föräldraledighet och pension. För att du ska hitta en balans mellan fritid och arbetsliv erbjuder vi dig dessutom flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta mobilt samt förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag.

Flexibel arbetstid

Vårt arbetstidsavtal är anpassat för att tillgodose både verksamhetens och dina behov. Du har möjlighet till flexibel arbetstid både på morgonen och eftermiddagen, med hänsyn till arbetsuppgifterna och den verksamhet som bedrivs. Som chef har du förtroendearbetstid, som innebär att du i stor utsträckning själv kan bestämma hur arbetstiden ska disponeras.

Mobilt arbete

Hos oss finns även möjligheten att arbeta mobilt, vilket t. ex. innebär att vi har utvecklade tekniska förutsättningar att genomföra möten på distans, d v s via konferenssystem, dator och telefon. Dessa tekniska förutsättningar innebär också att du kan utföra eget arbete på annan plats än din kontorsstol.

Subventionerad friskvård

Vi vill stimulera till en frisk och sund livsstil. Vi erbjuder alla våra medarbetare subventionerad friskvård samt kostnadsfri motionssimning vid Munktellbadet i Eskilstuna. Du får dessutom möjlighet att motionera en timme i veckan på arbetstid.

Många semesterdagar

Alla anställda i Sverige har rätt till fem veckors semester. Som statligt anställd har du fler semesterdagar, där din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Har du till exempel fyllt 30 år har du 31 semesterdagar, om du fyllt 40 har du 35 dagar. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd. Utöver semesterdagarna har du hos oss på Energimyndigheten också ledigt vid alla så kallade klämdagar, vardagar som infaller mellan två helgdagar.

Bra villkor för föräldrar

Om du är föräldraledig får du självklart ersättning från Försäkringskassan. För att underlätta din föräldraledighet betalar vi även en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten. Alla föräldrar på arbetsmarknaden har rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår. När barnet fyllt 8 år har du hos oss som statlig arbetsgivare möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår barnet fyller 12 år.

Pension

Som statligt anställd får du en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas.