Utveckling i arbetet

Du får intressanta och engagerande arbetsuppgifter som bidrar till vår samhällsutveckling.

Som anställd ingår du ofta i arbetsgrupper som samverkar med andra myndigheter, EU och internationella organ samt med de olika privata aktörer som agerar inom vårt verksamhetsområde. Detta ger dig en unik kunskap om vår samhällssektor och ett bra kontaktnät.

För dig som vill utveckla ditt ledarskap kan det finnas möjlighet till projektledning i större eller mindre omfattning, liksom den traditionella chefskarriären.

Många av Energimyndighetens medarbetare deltar i internationellt arbete, både inom EU och globalt, och det finns även möjlighet till kompetensutbyte och utlandsuppdrag. Att arbeta internationellt kan ge dig värdefulla erfarenheter och personlig utveckling liksom möjligheter att utvecklas inom din profession.

Energimyndigheten samverkar kring kompetensförsörjning med Näringsdepartementet och flera andra myndigheter, vilket ger dig möjligheter till utveckling på en gemensam och större kompetensmarknad.