Vår vision och verksamhetsidé

Vår vision: Hållbar energi för alla.

Vår verksamhetsidé: Vi leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Vi ser omställningen av energisystemet som en integrerad del av samhällsutvecklingen såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.

När vi leder omställningen utgår vi från energipolitikens tre grundpelare försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet, men också de övriga två dimensionerna av hållbar utveckling (social och ekonomisk hållbarhet).

Att leda innebär även att leda i samverkan eller sätta frågor på agendan som andra aktörer har huvudansvar för.

Energimyndigheten skapar förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och verkar för såväl en effektiv energianvändning som för en trygg och uthållig energitillförsel.