Ny energimärkning och skärpta ekodesignkrav som planerat

Den pågående coronapandemin påverkar just nu inte datumen för införandet av nya energimärkningen och skärpta ekodesignkrav. EU-kommissionen tillåter en övergångsperiod på upp till fyra månader för att tillverkarna ska kunna testa sina produkter på labb och ta fram nya energimärkningsetiketter meddelar EU-kommissionen.

Den nya energimärkningen börjar gälla 1 mars 2021

EU-kommissionen har lämnat besked om att datum för införandet av den nya energimärkningen 2021 står fast, trots pandemin. Dock vill EU-kommissionen visa hänsyn till företagen och meddelar att marknadskontrollmyndigheter som Energimyndigheten kan låta tillverkarna använda övergångsperioden på upp till fyra månader för att testa sina produkter på labb och ta fram nya energimärkningsetiketter.

Övergångsperioden är en förberedelse för nya energimärkningen

Övergångsperioden gäller från 1 november 2020 till 28 februari 2021. Under den tiden ska företagen skicka med två energimärkningsetiketter för produkter som får ny märkning, både den nuvarande och den nya energimärkningen. Dessutom ska leverantörerna uppdatera informationen om de energimärkta produkter de säljer i den europeiska produktdatabasen EPREL. Detta är förberedelser för att införandet av den nya energimärkningen ska bli så smidig som möjlig för både tillverkare och återförsäljare.

EU-kommissionen startar inte ärenden om överträdelse mot EU-länder

EU-kommissionen har meddelat att på grund av den pågående pandemin kommer de inte att starta ärenden om överträdelse mot medlemsländer som väljer att inte göra marknadskontroller av den nya energimärkningen under övergångsperioden. Det handlar enbart om kontroller på de produkter som har  två olika energimärkningsetiketter. Samt att informationen i den europeiska databasen EPREL är uppdaterad enligt de nya kraven under övergångsperioden 1 november 2020 till 28 februari 2021.  I övrigt kommer marknadskontroll att pågå som vanligt.

Externa nätaggregat fick skärpta ekodesignkrav 1 april 2020

Den 1 april 2020 fick externa nätaggregat (EPS) som finns på till exempel laddare till mobiltelefoner skärpta ekodesignkrav på information som ska lämnas till slutanvändare, marknadskontrollmyndigheter och andra berörda parter. EU-kommissionen har meddelat att på grund av den pågående pandemin kommer de inte att starta ärenden om överträdelse mot medlemsländer som väljer att inte göra marknadskontroller av de nya informationskraven på externa nätaggregat (EPS) under perioden 1 april 2020 till 30 september 2020. I övrigt kommer marknadskontroll att pågå som vanligt.

Bra att veta om överträdelse

EU-kommissionen kan enligt EU-fördragen inleda överträdelseförfaranden mot EU-länder som inte genomför EU-lagstiftningen. Kommissionen kan överlämna ärendet till EU-domstolen som i vissa fall utdömer att medlemslandet ska betala böter.

Läs mer om EU-kommissionens notis i Official journal