Ekodesign och energimärkning

Den pågående coronapandemin påverkar just nu inte datumen för införandet av nya energimärkningen och kommande ekodesignkrav 2021.

EU-kommissionen utreder just nu bland annat frågan om uppskjutet datum. Energimyndigheten för löpande dialog med EU-kommissionen och vi kommunicerar förändringar så fort vi får kännedom om dem. 

Energimyndigheten arbetar med att stötta företagen så att övergången till den nya energimärkningen och de skärpta ekodesignkraven ska bli så bra som möjligt. Vi har stor förståelse för att nedstängda produktions- och utvecklingsanläggningar världen över innebär att tiden för att förbereda sig inför den nya lagstiftningen blir kortare än planerat.