Så påverkas vårt forsknings- och innovationsstöd

Här publicerar vi löpande information som berör forsknings- och innovationsstöd och våra stödmottagare.

Forskning- och innovationsstöd, projekt och samarbeten

Arbetsläget

Vår verksamhet med utlysningar och beslut om finansiering av forsknings- och innovationsprojekt fortlöper som vanligt. Förseningar i projekt, redovisningar med mera hanteras enligt våra ordinarie rutiner för ändringar i projekt eller förlängning av projekttiden.

Ersättningar under rådande omständigheter

Under rådande omständigheter kan projekt med kort varsel behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster, vilket kan medföra kostnader för tjänster som inte utförts eller varor som inte levererats.

Grundläggande krav för att en kostnad ska ge rätt till stöd i ett projekt är att den har:

  • uppkommit för att genomföra projektet,
  • och att den är skälig.

Energimyndigheten avser att godkänna kostnader om de bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme.

Finns det risk att målet inte kan nås?

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, ta kontakt med er handläggare vid Energimyndigheten.

Följ samhällsutvecklingen

Energimyndigheten uppmanar er som är stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten.