Vår miljöpåverkan

Vi vill vara ett föredöme genom att ha en hållbar verksamhet där vi med hjälp av åtgärder som främjar arbetsmiljön och ett effektivt arbetssätt ständigt minskar den negativa miljöpåverkan.

Vår betydande direkta miljöpåverkan kommer främst ifrån:

  • Vår elanvändning.
  • Vår anskaffning av varor och tjänster.
  • Våra tjänsteresor.
  • Våra digitala möten.

Vår största påverkan på miljön är indirekt påverkan av sakverksamheten, denna är i huvudsak positiv. Vår betydande indirekta miljöpåverkan relaterar främst till följande aktiviteter:

  • Stöd till forskning, innovation och affärsutveckling.
  • Stöd till genomförandeprojekt.