Så minskar vi vår egen energianvändning

När Energimyndigheten flyttade till nya lokaler var det en utmaning att renovera till ett modernt kontor, eftersom byggnaden var en äldre industrifastighet. Så här gjorde vi för att göra det nya kontoret mer energieffektivt.

Takfönster

Energimyndighetens takfönster. Foto: Energimyndigheten.

Innan vi flyttade in tog vi hjälp av en energikartläggare som gav förslag på åtgärder som vi kunde genomföra för att effektivisera energianvändningen i byggnaden.

Viktiga åtgärder

 1. Behovsstyrning
  Teknik som till exempel ventilation, belysning och temperatur styrs efter behov, det vill säga beroende på hur många människor som är i lokalerna. Det här är särskilt viktigt att åtgärda, eftersom ventilation och temperatur är de största energitjuvarna på ett kontor.
 2. Energieffektiv belysning
  Förutom att belysningen är behovsstyrd använder vi också LED-belysning. Vi försöker även använda dagsljuset så mycket som möjligt.
 3. Ställ krav på apparater
  Genom att ställa krav på sina kontorsmaskiner, till exempel de datorer, skrivare och vitvaror vi köper in, har vi effektiviserat vår energianvändning.

Övriga åtgärder

 • Fasader, tak och bottenplatta har tilläggsisolerats.
 • Fönster och dörrar har bytts ut.
 • Driftanalyser görs regelbundet och tillsammans med fastighetsägaren och leverantörer optimeras driften.
 • Vi köper enbart förnybar el och vi har installerat en första etapp med solceller på taket.