Presentationer

Här har vi samlat alla presentationer från Energiläget - tema vind. Materialet är kategoriserat utifrån programmets block.

Förmiddag 30 maj - Plenumsession