Frukostseminarium om krav på energimärkning i reklam och på internet

Det ska vara lätt för ditt företag att göra rätt vad gäller energimärkning i reklam och på internet. Just därför bjöd vi in till ett frukostseminarium med information om vad som gäller. Seminariet riktade sig till tillverkare eller återförsäljare av produkter som förekommer i visuella annonser, tekniskt reklammaterial eller på internet.

Syftet med seminariet den 29 maj var att informera dig som är tillverkare och återförsäljare av produkter om kraven på energimärkning i annonser, tekniskt reklammaterial eller på internet.

Krav på energimärkning i reklam trädde i kraft den 1 augusti 2017 och krav på energimärkning i webbutiker den 1 januari 2015. Du kan läsa mer om detta här. 

Under hösten 2018 kommer Energimyndigheten att börja en omfattande marknadskontroll av reklam och webbplatser för att säkerställa att aktörer lever upp till lagstiftningen. I de granskningar som myndigheten gjort hittills har tyvärr flera avvikelser hittats.

Presentation från seminariet

Här kan du ladda ner presentationen från seminariet den 29 maj. Glöm inte att klicka i "visa anteckningar" för att se all information i filen.

Presentation om energimärkning 2018-05-29