Berättelsen om Energimyndigheten

Omställningen till hållbar energi är vår tids största utmaning. Vårt arbete idag påverkar morgondagens energisystem och möjliggör en bättre framtid.

Med kontor i Eskilstuna och med Sverige och världen som arena är vi myndigheten som tar ansvar för helheten i den resan.

Hos oss får du använda hela din kapacitet, vara nyfiken och ta initiativ. Vi tror och litar på att din förmåga driver utvecklingen framåt. Till din hjälp har du kunniga kollegor och ett engagerat och stöttande ledarskap.

Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation – samtidigt som du kan ha balans i livet.

Vi är en myndighet i framkant, flexibla och beredda på snabba växlingar. När framtidens stora, komplexa frågor ställer oss inför nya utmaningar, jobbar vi tillsammans för hållbar energi för alla.

För helheten. För framtiden.