Energimyndigheten som expertmyndighet

Som expertmyndighet samverkar med andra myndigheter, EU och internationella organ samt med de olika privata aktörer som agerar inom vårt verksamhetsområde. Detta ger en unik kunskap om vår samhällssektor och ett bra kontaktnät.

För dig som vill utvecklas finns det goda möjligheter. Till exempel finns det ofta roller inom projektledning både i större eller mindre omfattning att ta sig an, liksom den traditionella chefskarriären.

Många av Energimyndighetens medarbetare deltar indirekt eller direkt i internationellt arbete, både inom EU och globalt, och det finns även möjlighet till kompetensutbyte och utlandsuppdrag. Att arbeta internationellt ger värdefulla erfarenheter och personlig utveckling.

Energimyndigheten samverkar kring kompetensförsörjning med Näringsdepartementet och flera andra myndigheter, vilket ger dig möjligheter till utveckling på en gemensam och större kompetensmarknad.