Vårt kontor

Släng inget – återbruka! 73 procent av möblerna har en historia på myndighetens tidigare kontor och som fått ett andra liv i ett helt nytt inredningskoncept som främjar lycka på jobbet. 

Det före detta gjuteriet i Eskilstuna härrör från tidigt 1900-tal. Lokalerna stod övergivna och vi har omvandlat den gamla byggnaden till en modern arbetsplats.

Flexibilitet, digitalt arbete och ett modernt kontor. Det är några av de förmåner vi erbjuder våra medarbetare på Energimyndigheten. Vi jobbar i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö där du väljer vilken miljö som passar dig. Vi använder samtidigt moderna verktyg och digitala lösningar som bidrar till att enkelt arbeta på distans.