Föreskrifter

Här länkar vi till de aktuella föreskrifter som Energimyndigheten har gett ut.

Samtliga föreskrifter är i pdf-format och publiceras i Energimyndighetens webbshop samma dag som de kommer från tryckeriet.

Här hittar du upphävda föreskrifter.

STEMFS 

Nummer

Titel 

Ändrad/konsoliderad

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Statens energimyndighets föreskrifter om säkerhetsskydd

Statens energimyndighets föreskrifter om kontoföring och registrering i unionsregistret

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom byggsektorn

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om oförädlat trädbränsle

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins energianvändning och industrins energianvändning i små företag

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom jordbruket;

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om nätanslutna solcellsanläggningar

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig elstatistik och byte av elleverantör

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och
avfallspriser

Ändrad:

STEMFS 2022:3

Konsoliderad:

STEMFS 2020:13

 

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om leveranser av fordonsgas

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom fiskesektorn

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändning i bantrafik och inrikes sjöfart

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändning och uppvärmningssätt i flerbostadshus och lokaler

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om produktion av biogas och rötrester och dess användning

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energipriser och avtal

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om oljeleveranser på kommunnivå

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (STEMFS 2010:5) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till solceller

Statens energimyndighets föreskrifter om elbusspremie

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Ändrad:

STEMFS 2021:2

Konsoliderad:

STEMFS 2017:3

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el


Ändrad:

STEMFS 2020:9

Konsoliderad:

STEMFS 2017:2 

Statens energimyndighets föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Ändrad:

STEMFS 2018:1

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om trygg
naturgasförsörjning

Ändrad:

STEMFS 2018:5

Konsoliderad:

STEMFS 2016:1

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Statens energimyndighets föreskrifter om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av Statens energimyndighets allmänna råd (NUTFS 1998:7) om länsstyrelsens planläggning av företag och organisationer inom oljebranschen vid höjd beredskap och krig.

Statens energimyndighets föreskrifter om anläggningar som omfattas av system för certifiering av vissa installatörer

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja

Föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat