Upphävda föreskrifter

I tabellen nedan finns Energimyndighetens upphävda föreskrifter. Att föreskriften är upphävd betyder i princip att den inte gäller längre. Observera dock att det i vissa fall finns en övergångsbestämmelse.

Nummer
Titel
Upphävd genom
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa
investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade kraftvärmeverk
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; vindkraft
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa
investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk
Statens energimyndighets allmänna råd om länsstyrelsens planläggning av företag och organisationer inom oljebranschen vid höjd beredskap och krig
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om formerna för redovisning och utbetalning m.m. av stöd till småskalig elproduktion
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

2001:2 (STEMFS)

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till
åtgärder som främjar investeringar i storskaliga vindkraftsanläggningar till
havs och i fjällområden
Statens energimyndighets föreskrifter om information om hushållsapparaters bullernivå
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan
resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan
resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk
Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav förelektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik

Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal
energi- och klimatrådgivning
STEMFS 2008:3
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om planeringsåtgärder och åtgärder i övrigt som behövs för att säkerställa
naturgasförsörjningen
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om program för
energieffektivisering

STEMFS 2012:6

Övergångs- bestämmelse finns

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energikartläggning

STEMFS 2015:1

Övergångs- bestämmelse finns

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

STEMFS 2019:2

Övergångs- bestämmelse finns

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter
Statens energimyndighets föreskrifter om
projektbaserade mekanismer

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om företagsplaner samt om skyldighet att lämna information om naturgasförsörjning

Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter

Statens energimyndighets
föreskrifter om uppgifter till energistatistik

STEMFS
2020:7

Ändrad:

STEMFS 2021:14

Konsoliderad:

STEMFS 2020:7

 

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik