Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter

Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter för olika syften.