Organisation

Energimyndigheten är organiserad i fem sakavdelningar med ett antal enheter under respektive avdelning. Vidare finns tre sekretariat, HR-sekretariatet, Rättssekretariatet och Kommunikationssekretariatet.

Organisationsschema

Generaldirektör 

Robert Andrén

Energimyndighetens avdelningar och sekretariat:

Forskning, innovation och affärsutveckling

Avdelningschef: Rémy Kolessar

Förnybar energi och internationellt samarbete

Avdelningschef: Caroline Asserup

Resurseffektivt samhälle

Avdelningschef: Lena Callermo

Systemanalys, försörjningstrygghet och statistik

Avdelningschef: Gustav Ebenå

Verksamhetsutveckling och stöd

Avdelningschef: Eva Merkel (tf chef Fredrick Andersson)

HR-sekretariatet

Sekretariatschef: Elin Hansen

Rättssekretariatet

Sekretariatschef: Rikard Jansson

Kommunikationssekretariatet

Sekretariatschef och kommunikationschef: Ylva Norberg

Myndighetens ledningsgrupp

Robert Andrén, Rémy Kolessar, Caroline Asserup, Lena Callermo, Gustav Ebenå, Eva Merkel, Elin Hansen, Rikard Jansson och Ylva Norberg. 

Råd och nämnder

Myndigheten har också ett Insynsråd till stöd för generaldirektören, Energiutvecklingsnämnden (EUN) som fattar större forskningsbeslut, samt en funktion för internrevision.

Fjärrvärmenämndens administration tillhör Energimyndigheten men beslut i nämnden fattas av en oberoende styrelse.