Organisation

Energimyndigheten är organiserad i sju avdelningar med ett antal enheter och sekretariat under respektive avdelning. 

 

Energimyndighetens organisationsschema sv enheter 231001.pngKlicka på bilden för att förstora den.

Generaldirektör 

Robert Andrén

Energimyndighetens avdelningar:

Energiberedskap

Avdelningschef: Anders Wallinder

Forskning, innovation och affärsutveckling

Avdelningschef: Peter Engdahl

Klimatavdelningen

Avdelningschef: Caroline Asserup

Resurseffektivt samhälle

Avdelningschef: Johanna Mossberg

Stabsavdelningen

Avdelningschef: Lena Callermo

Systemanalys och statistik

Avdelningschef: Gustav Ebenå

Verksamhetsutveckling och stöd

Avdelningschef: Ella Kilim

Internrevision

Internrevisionschef: Lars-Åke Carlsson

Råd och nämnder

Myndigheten har också ett Insynsråd till stöd för generaldirektören, Energiutvecklingsnämnden (EUN) som fattar större forskningsbeslut.

Fjärrvärmenämndens administration tillhör Energimyndigheten men beslut i nämnden fattas av en oberoende styrelse.