Organisation

Energimyndigheten är organiserad i sex sakavdelningar med ett antal enheter under respektive avdelning. Vidare finns tre sekretariat, HR-sekretariatet, Rättssekretariatet och Kommunikationssekretariatet.

 

organisation_sv_20230301.png

Generaldirektör 

Robert Andrén

Energimyndighetens avdelningar och sekretariat:

Forskning, innovation och affärsutveckling

Avdelningschef: Rémy Kolessar

Klimatavdelningen

Avdelningschef: Caroline Asserup

Resurseffektivt samhälle

Avdelningschef: Lena Callermo

Systemanalys och statistik

Avdelningschef: Gustav Ebenå

Energiberedskap

Avdelningschef: tf Anders Wallinder

Verksamhetsutveckling och stöd

Avdelningschef: Ella Kilim

HR-sekretariatet

Tf sekretariatschef: Sara Höglin-Ottergren

Rättssekretariatet

Sekretariatschef: Rikard Janson

Kommunikationssekretariatet

Sekretariatschef och kommunikationschef: Ylva Norberg

Internrevision

Internrevisionschef Lars-Åke Carlsson

Råd och nämnder

Myndigheten har också ett Insynsråd till stöd för generaldirektören, Energiutvecklingsnämnden (EUN) som fattar större forskningsbeslut.

Fjärrvärmenämndens administration tillhör Energimyndigheten men beslut i nämnden fattas av en oberoende styrelse.