Organisation

Energimyndigheten är organiserad i fem stycken avdelningar med ett antal enheter under respektive avdelning.

ENMY_orgschema_SV_enheter_var organisation.jpg

Generaldirektör 


Klicka på bilden för att ladda ner den i ett större format.

Robert Andrén

Pressbilder på Robert.

Energimyndighetens fem avdelningar:

Forskning, innovation och affärsutveckling

Avdelningschef: Rémy Kolessar

Förnybar energi och internationellt samarbete

Avdelningschef: Caroline Asserup

Resurseffektivt samhälle

Avdelningschef: Lena Callermo

Systemanalys, försörjningstrygghet och statistik

Avdelningschef: Gustav Ebenå

Verksamhetsutveckling och stöd

Avdelningschef: Eva Merkel

Myndigheten har också ett Insynsråd till stöd för generaldirektören, Energiutvecklingsnämnden (EUN) som fattar större forskningsbeslut, samt en funktion för internrevision.

Fjärrvärmenämndens administration tillhör Energimyndigheten men beslut i nämnden fattas av en oberoende styrelse.

Kansliet för smarta elnät är placerat hos Energimyndigheten. Kansliet stöder regeringens forum för smarta elnät.