Att skicka e-faktura till Energimyndigheten

Från den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor.

Energimyndigheten använder e-handelstjänsten Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Fakturaformat

Fakturan ska vara utformad enligt SFTI:s standarder. Den ska innehålla uppgifter enligt SFTI-formatet kompletterat med uppgifter om ordernummer och referens.

Vi tar inte emot fakturor i pdf-format som skickas med e-post.

Mer information om SFTI:s standardformat.

Skicka e-faktura

Det finns flera olika sätt att skicka e-faktura till oss.

Anslutning via PEPPOL

Vi önskar att du i första hand skickar e-fakturor via PEPPOL-nätverket.

PEPPOL id: 0007:2021005000

Mer information om PEPPOL.

Anslutning via VAN-operatör

Om ditt företag i dag använder en VAN-operatör för att skicka e-fakturor kan du låta denna förmedla fakturor även till Energimyndigheten. Meddela er operatör att fakturorna ska skickas till oss.

Dessa uppgifter behöver din VAN-operatör:

· VAN-leverantör: Visma Commerce

· Partsidentitet: 2021005000

· GLN-nummer: 7350069970008

· Organisationsnummer: 202100-5000

· Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/2021005000

Leverantörsportal

Har du som leverantör inte systemstöd för att skicka elektroniska fakturor erbjuder Energimyndigheten en kostnadsfri anslutning till en leverantörsportal. Här kan du skicka e-fakturor till oss på ett enkelt sätt.

Kontakta oss på e-ha...@energimyndigheten.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Referenser

Ange ordernummer (10 siffrigt) 000000xxxx i fältet Orderreferens eller motsvarande.

Saknas ordernummer ska kostnadsställe exempel A11, A111 och beställarens namn anges i fältet Beställarreferens eller motsvarande.

Endast ordernummer, namn eller kostnadsställe får anges i respektive fält. Skriv inte fler referenser i samma fält, till exempel "Anna Hansson A11" eller "0000001111 Anna Hansson".

Denna information som fakturan ska märkas med finns med i order eller ska fås av beställaren från myndigheten.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till

Statens energimyndighet
FE 7841
831 90 Östersund

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Frågor

Har du frågor om hur du ska fakturera Energimyndigheten kontakta oss på e-ha...@energimyndigheten.se