EUN och Insynsrådet

Energiutvecklingsnämnden

Energiutvecklingsnämnden (EUN) beslutar om användningen av energiforskningsanslaget och får löpande information om Energimyndighetens arbete med forsknings- och innovationsstrategier. Ledamöterna i EUN är tillsatta av regeringen. Hälften av ledamöterna kommer från universitet och högskolor, och hälften kommer från näringslivet. Program och större projekt beslutas direkt av EUN. Övriga beslut fattas av myndighetens generaldirektör eller chefer.

Regeringen har förordnat följande personer att vara ledamöter i Energiutvecklingsnämnden från och med den 16 januari 2020 till och med den 31 december 2021:

 • Generaldirektör Robert Andrén, Energimyndigheten (ordförande)
 • Professor Anna Bergek, Chalmers Tekniska högskola
 • Professor Göran Berndes, Chalmers Tekniska högskola
 • Direktör Erik Dotzauer, Stockholm Exergi
 • Direktör Elna Holmberg, AB Volvo E-mobility
 • Direktör Kenneth Johansson, KIC InnoEnergy
 • Direktör Jenny Larsson, ABB AB
 • Direktör Amy Rader Olsson, IQ Samhällsbyggnad
 • Professor Harald Rohracher, Linköpings universitet
 • Direktör David Sonnek, Industrifonden

Insynsrådet

Energimyndighetens generaldirektör är ordförande i Insynsrådet och håller rådet informerat om myndighetens verksamhet. Insynsrådet ger råd om arbetet till generaldirektören.

Regeringen har förordnat följande personer i Insynsrådet till och med den 31 december 2023:

 • Generaldirektör Robert Andrén, Energimyndigheten (ordförande)
 • Riksdagsledamoten Patrik Engström
 • Riksdagsledamoten Lotta Olsson
 • Partistyrelsens sammankallande Linus Lakso
 • Särskilde utredaren Elisabet Falemo
 • Docenten Åsa Löfgren
 • Chief Technology Officer Charlotte Brogren Karlberg
 • Landshövdingen Peter Sandwall