EUN och Insynsrådet

Energiutvecklingsnämnden (EUN) beslutar om användningen av energiforskningsanslaget och får löpande information om Energimyndighetens arbete med forsknings- och innovationsstrategier.

Energiutvecklingsnämnden

Ledamöterna i EUN är tillsatta av regeringen. Program och större projekt beslutas direkt av EUN. Övriga beslut fattas av myndighetens generaldirektör eller chefer.

Regeringen har förordnat följande personer att vara ledamöter i Energiutvecklingsnämnden från och med den 14 mars 2024 till och med den 31 december 2024:

 • Generaldirektör Robert Andrén, Energimyndigheten (ordförande)
 • Direktör Erik Dotzauer, Stockholm Exergi
 • Direktör Kenneth Johansson, KIC InnoEnergy
 • Direktör Jenny Larsson, Schneider Electric
 • Professor Harald Rohracher, Linköpings universitet
 • Direktör David Sonnek, Industrifonden
 • Direktör Karin Fällman, Skogssällskapet
 • Direktör Matilda Lindström, RISE
 • Professor Lars J Nilsson, Lunds universitet

Insynsrådet

Energimyndighetens generaldirektör är ordförande i Insynsrådet och håller rådet informerat om myndighetens verksamhet. Insynsrådet ger råd om arbetet till generaldirektören.

Regeringen har förordnat följande personer i Insynsrådet:

 • Generaldirektör Robert Andrén, Energimyndigheten (ordförande)
 • Riksdagsledamoten Louise Eklund (förordnandet går ut 31/12 2025) 
 • Riksdagsledamoten Mats Green (förordnandet går ut 31/12 2025)
 • Riksdagsledamoten Fredrik Olovsson (förordnandet går ut 31/12 2025)
 • Överdirektör Camilla Asp (förordnandet går ut 31/12 2025)
 • Särskilde utredaren Elisabet Falemo (förordnandet går ut 31/12 2026)
 • Docenten Åsa Löfgren (förordnandet går ut 31/12 2026)
 • Vd:n Pia Sandvik (förordnande går ut 31/12 2026)