Fjärrvärmenämndens ledamöter och sammanträden

Fjärrvärmenämnden inrättades formellt den 1 juli 2008 då fjärrvärmelagen trädde i kraft. Nämnden är en självständig organisatorisk enhet vid Energimyndigheten.

Fjärrvärmenämndens ordförande, övriga ledamöter och experter är utsedda av regeringen för en bestämd tid. Det nuvarande förordnandet löper till och med den 31 december 2024.

Ledamöter i Fjärrvärmenämnden

Ordförande
Thomas Lindstam
Chefsrådman Västmanlands tingsrätt
Ersättare för ordf.
Henrik Mägi
Rådman, Göteborgs tingsrätt
Ledamot
Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla, Energiföretagen Sverige AB

Ersättare
Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla

Expert
Kerstin Sernhed
Biträdande universitetslektor
Lunds universitet
Expert
Louise Ödlund
Professor
Linköpings universitet
Expert
Anders Sandoff

Universitetslektor Handelshögskolan i Göteborg

Ledamot
Thomas Björkström
Verkställande direktör, Konsumenternas energimarknadsbyrå
Ersättare
Vakant

Datum för sammanträden

Fjärrvärmenämndens sammanträden äger rum i Energimyndighetens lokaler på Gredbyvägen 10 i Eskilstuna och digitalt.

Nämnden sammanträder följande datum:

 • 25 januari 2024
 • 29 februari 2024
 • 21 mars 2024
 • 3 april 2024 extrainsatt
 • 25 april 2024 
 • 16 maj extrainsatt 
 • 30 maj 2024
 • 11 juni 2024 extrainsatt
 • 19 juni 2024 extrainsatt
 • 24 juni 2024 extrainsatt
 • 29 augusti 2024
 • 19 september 2024
 • 24 oktober 2024

Nämndens sammanträden är inte offentliga.