Länkar

Hitta rätt organisation:

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn över fjärrvärmeföretagen. Inspektionen granskar bl.a. företagens ekonomiska särredovisning och redovisar företagens priser så att kunder kan jämföra vad fjärrvärmen kostar i hela landet. Här hittar du också information om fjärrvärmelagen.

Energimyndigheten

Här hittar du information om olika typer av uppvärmning för ditt hus, bland annat fjärrvärme och dess fördelar och nackdelar jämfört med andra uppvärmningssystem.

Konkurrensverket

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och att övervaka att företagen följer konkurrenslagen. Konkurrensverket har även ansvaret för tillsyn över offentliga upphandlingar.

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan mm.

Energiföretagen 

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Reko fjärrvärme

Reko fjärrvärme är ett initiativ för att utveckla relationerna mellan fjärrvärmeleverantörerna och fjärrvärmekunderna.