Sammanträdesdatum

Fjärrvärmenämndens sammanträden äger rum på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

Nämnden sammanträder följande datum:

2020

9 januari kl 14:00–17:00 i Stockholm

20 februari kl 14:00-17:00 i Stockholm

2 april kl 14:00–17:00 i Stockholm

14 maj kl 14:00–17:00 i Stockholm

10 juni kl 14:00–17:00 i Stockholm

27 augusti kl 14:00-17:00 i Stockholm

24 september kl 14:00–17:00 i Stockholm

22 oktober kl 14.00–17.00 i Stockholm

Nämndens sammanträden är inte offentliga.