Sammanträdesdatum

Fjärrvärmenämndens sammanträden äger rum på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

Nämnden sammanträder följande datum:

2020

3 december kl 14:00–17:00 i Stockholm

2021

28 januari kl 14:00-17:00 i Stockholm

11 mars kl 14:00–17:00 i Stockholm

22 april kl 14:00–17:00 i Stockholm

3 juni kl 14:00–17:00 i Stockholm

26 augusti kl 14:00-17:00 i Stockholm

23 september kl 14:00–17:00 i Stockholm

21 oktober kl 14.00–17.00 i Stockholm

Nämndens sammanträden är inte offentliga.