Sammanträdesdatum

Fjärrvärmenämndens sammanträden äger rum i Energimyndighetens lokaler på Gredbyvägen 10 i Eskilstuna och/eller digitalt.

Nämnden sammanträder följande datum:

 • 30 november 2023
 • 25 januari 2024
 • 29 februari 2024
 • 21 mars 2024
 • 3 april 2024 extrainsatt
 • 25 april 2024 
 • 16 maj extrainsatt 
 • 30 maj 2024
 • 29 augusti 2024
 • 19 september 2024
 • 24 oktober 2024

Nämndens sammanträden är inte offentliga.