Sammanträdesdatum

Fjärrvärmenämndens sammanträden äger rum på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

Nämnden sammanträder följande datum:

2019

31 januari kl 14:00–16:00 i Stockholm

21 mars kl 14:00–16:00 i Stockholm

16 maj kl 12:00–16:00 i Stockholm

13 juni kl 14:00–16:00 i Stockholm

19 september kl 12:00–18:00 i Stockholm

24 oktober kl 14.00–16.00 i Stockholm

Nämndens sammanträden är inte offentliga.