Sammanträdesdatum

Fjärrvärmenämndens sammanträden äger rum i Energimyndighetens lokaler på Gredbyvägen 10 i Eskilstuna och/eller digitalt.

Nämnden sammanträder följande datum:

  • 1 december 2022
  • 26 januari 2023 (inställt)
  • 28 februari 2023 (ersätter sammanträdet den 26 januari)
  • 9 mars 2023
  • 27 april 2023
  • 1 juni 2023
  • 24 augusti 2023
  • 21 september 2023
  • 19 oktober 2023

Nämndens sammanträden är inte offentliga.