Sammanträdesdatum

Fjärrvärmenämndens sammanträden äger rum på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

Nämnden sammanträder följande datum:

2021

16 december 2021 klockan 8.00-12.00

2022

20 januari 2022 klockan 14.00-17.00

24 februari 2022 klockan 14.00-17.00

17 mars 2022 klockan 14.00-17.00

28 april 2022 klockan 14.00-17.00

2 juni 2022 klockan 14.00-17.00

25 augusti 2022 klockan 14.00-17.00

22 september 2022 klockan 14.00-17.00

20 oktober 2022 klockan 14.00-17.00

Nämndens sammanträden är inte offentliga.