Forum för smarta elnät

Forum för smarta elnät tillsattes av regeringen 2016 för att främja utvecklingen av teknik, tjänster och affärsmodeller i elsystemet.

Syftet är att bidra till en robust 100 procent förnybar elförsörjning samt att skapa affärsmöjligheter för svenska företag på internationella marknader.

Forumets kansli är placerat hos Energimyndigheten.

Läs mer på www.swedishsmartgrid.se


016-544 20 00