Bli medlem

Energimyndighetens forum för globala energifrågor anordnar seminarium vid ett par tillfällen per kalenderår. Seminarierna behandlar aktuella frågor och trender på de globala energimarknaderna för att ge information och skapa en diskussionsplattform för våra medlemmar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli medlem och få information om dessa event.

Ett medlemskap är kostnadsfritt och innebär att man blir inbjuden till de seminarier som hålls omkring fyra gånger varje år.

För närvarande har Energimyndighetens forum för globala energifrågor 650 medlemmar representerade från cirka 200 företag. Medlemmarna är både yrkesverksamma och privatpersoner med intresse för området.

Klicka på knappen nedan och välj att prenumerera på nyhetsbrevet forum för globala energifrågor i formuläret så blir du registrerad som medlem.