Seminarier

Energimyndighetens forum för globala energifrågors huvudsakliga sysselsättning är seminarieverksamhet. Seminarierna genomförs tre till fyra gånger per år.

Energimyndighetens forum för globala energifrågor har som huvudsaklig verksamhet att arrangera seminarier kring aktuella frågor som på något sätt rör de globala energimarknaderna. Seminarierna blir en träffpunkt för forumets medlemmar och ger goda möjligheter att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. Seminarierna genomförs tre till fyra gånger per år och innefattar:

  • Aktuella frågor som berör såväl de globala som regionala energimarknaderna, främst olja, naturgas och kol.
  • De traditionella energibärarnas samverkan med alternativa bränslen, och deras roll i en pågående energiomställning.
  • Identifierade trender och utvecklingsriktningar som kan påverka de globala energimarknadernas flöden.
  • Saklig diskussion och kunskapsutbyte kring de fossila bränslenas roll i samhället.
  • Underlag till en bred energipolitisk debatt genom att belysa oljans, gasens och kolens betydelse för viktiga samhällsfunktioner samt dessa energibärarens samverkan med andra energislag.

Tidigare seminarier: