Energiförsörjningen i världen och Sverige – förändringar, trender och framtid

Nio talare medverkade under NOG:s jubileumsseminarium:

  • Michael G:son Löw - Koncernchef och VD, Preem AB
  • Hans Kreisel - VD E.On Gas AB
  • Tomas Kåberger - Energimyndighetens Generaldirektör. Moderator
  • Staffan Riben - Riben Consulting, ordförande NOGs programråd
  • Mikael Toll - Energimyndigheten, representant NOGs programråd
  • Andres Muld - Energimyndigheten, en av NOGs initiativtagare
  • Hans Åkesson - Energigas Sverige, representant NOGs programråd
  • Gunnar Agfors - Senior advisor, en av NOGs initiativtagare
  • Urban Bergström - Energimyndigheten, representant NOGs programråd

NOG har noggrant följt trenderna i vår omvärld vad gäller energiförsörjning och marknader. Nätverket har även belyst konkurrensen om resurserna och sambandet mellan säkerhetspolitik och energiförsörjning samt beskrivit energipolitiken i viktiga länder och regioner. Inte minst har NOG uppmärksammat utmaningar vad gäller teknik, ekonomi och försörjningssäkerhet som följer av omställningen till ett miljömässigt mer hållbart energisystem.

Med hjälp av ett antal talare gavs under NOG:s jubileumsseminarium en bild av de fossila bränslenas framtida utmaningar och hur försörjningen av energigas ska tryggas globalt och i Sverige. Seminariet varvade med spännande talare från olje-och gasbranschen med intervjuer med grundarna till Nätverket NOG.

Referat