Kinas växande energibehov

Datum: 17 oktober 2013

Plats: ÅFs huvudkontor Solna

Moderator

Staffan Riben, Ordförande NOG

Talare

  • Magnus Breidne, Projektchef på IVA
  • David Robinson, Senior Fellow of the Oxford Institute for Energy Studies
  • Tomas Kåberger, Ordförande i Japan Renewable Energy Foundation. Tidigare generaldirektör för Energimyndigheten

Torsdagen den 17 oktober anordnades det 70:e NOG-seminariet på ÅF huvudkontor i Solna. De drygt 60 deltagarna fick lyssna på tre kompetenta talare som gav sin syn på Kinas energimarknad och dess utveckling.

Magnus Breidne, projektchef på IVA, inledde seminariet med att visa hur landets energianvändning och energimix ser ut idag samt utveckling och prognos för varje energislag. Kina är extremt kolberoende och kommer fortsätta att vara minst 50 % kolberoende fram till 2035. Magnus berörde även hur landet arbetar med att sänka energianvändningen, bl.a. genom "Top 1000 Energy-Consuming Enterprises Program".

David Robinson, Senior Fellow of the Oxford Institute for Energy Studies, talade om landets ökande importbehov och vilka påföljder det får gentemot övriga regioner och energimarknader. Skillnaden mellan Kinas oljekonsumtion och oljeproduktion är stor och för att fylla upp behovet importeras olja. Av den mängd CO2 som maximalt får släppas ut i atmosfären för att klara 2-gradersmålet kommer Kina med sin enorma kolanvändning stå för två tredjedelar av utsläppen enligt prognoserna. Även behovet av nettoimport kommer öka allt mer, till skillnad mot exempelvis USA och Europeiska Unionen där nettoimporten minskar.

Efter en kortare paus tog Tomas Kåberger, ordförande i Japan Renewable Energy Foundation och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten, över. Tomas berättade om hur Kina arbetar med förnybara energikällor där vindkraft och solenergi har utvecklats kraftigt de senaste åren och där det finns stora resurser för ytterligare utbyggnad.

Seminariet avslutades med en diskussion där samtliga talare fick svara på frågor från auditoriet under ledning av seminariets moderator Staffan Riben.