Perspektiv på framtidens oljeanvändning

Datum: 9 september 2013

Plats: ÅFs huvudkontor Solna

Moderator

Staffan Riben, Ordförande NOG

Talare

  • Kjell Aleklett, Professor i Globala Energisystem vid Uppsala Universitet. Ordförande i ASPO International och författare till boken "Peeking at Peak Oil".
  • Eirik Wærness, Chefsekonom hos Statoil. Ansvarig för Statoils årliga publikation "Energy Perspectives" med perspektiv på tillgång och efterfrågan till 2040. Styrelsemedlem i Norges Bank.

Den 9 september 2013 hölls det 69e NOG-seminariet i ordningen på ÅF huvudkontor i Solna. Seminariet lockade ett deltagarantal på över 110 personer där deltagarna fick en insyn i teknik- och marknadsutvecklingen för olja ur två olika perspektiv.

Efter att moderator, tillika NOGs ordförande, Staffan Riben hade introducerat dagens seminarium tog Kjell Aleklett, professor i Globala Energisystem vid Uppsala universitet över som första talare. Kjell har nyligen lanserat en bok, "Peeking at Peak Oil" där han bland annat belyser sin uppfattning om hur oljeproduktionen avtar och innebörden av detta. Hans föredrag innehöll många tänkvärda insikter och pedagogiska illustrationer, ofta refererande till boken "Peeking at Peak Oil".

Efter en kortare kaffepaus var det Eirik Wærness tur att berätta sin syn på marknadsutvecklingen. Eirik är chefsekonom på Statoil, styrelsemedlem i Norges Bank och ansvarig för Statoils årliga publikation "Energy Perspectives" – med perspektiv på tillgång och efterfrågan till 2040. Eiriks viktigaste ståndpunkt, vilket skilde sig från Kjells, är att det är främst de ekonomiska drivkrafterna och lagarna som kommer styra marknadsutvecklingen med tillgång och efterfrågan.

Seminariet avslutandes med en livlig diskussion där båda talarna fick diskutera och besvara frågor från auditoriet.