Sveriges gasförsörjning

Datum: 4 december 2013

Plats: ÅFs huvudkontor Solna

Moderator

Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Talare

Onsdagen den 4 december anordnades det 71:a NOG-seminariet på ÅF huvudkontor i Solna. De drygt 80 deltagarna fick lyssna på tre kompetenta talare som pratade om gasmarknaden i Sverige och Norden.

Efter en kort introduktion av vår duktiga moderator Maria Malmkvist från Energigas Sverige öppnade Lars Gustafsson, VD för Swedegas upp som första talare. Lars berättade om hur Swedegas arbetar på den svenska gasmarknaden och vilka utmaningar de står inför.

Näste talare var Michael Pellijeff från Energimyndigheten som pratade om försörjningsförordningen för gas och hur EU arbetar med gasfrågor i allmänhet. Michael belyste även hur Energimyndigheten arbetar med riskbedömning och hur risknivåerna skall tillämpas.

Sist ut var Jess Bernt Jensen från energinet.dk som belyste bilden av Danmark som gasproducent, landets leverenser av gas till Sverige och hur framtiden ser ut gällande det dansk-svenska naturgassystemet.

Seminariet avslutades som vanligt med att samtliga talare intog scenen och auditoriet hade möjlighet till frågor och diskussion.