Oljemarknad i förändring

Plats: ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna
Datum: Onsdagen den 10 september

Talare

  • Bassam Fattouh, Director, Oxford Institute for Energy Studies. Professor at School of Oriental and African Studies
  • Bitte Hammargren, Journalist, medarbetare i SvD och Mellanösternkännare
  • Bjarne Schieldrop, Analyschef Commodities, SEB

Olja är fortfarande världens viktigaste energikälla och den största, internationella handelsvaran. Oljemarknaden har varit relativt stabil under flera år, med priser för Brentolja som pendlat runt 110 dollar/fat. Analytiker och marknadsaktörer förväntar att efterfrågan ska fortsätta att växa och att tillgången kommer att vara tillräcklig för att hålla marknaden i balans. Men under denna synbarligen stabila yta förändras marknaden av ny teknologi och politiska omsvängningar. Vårt seminarium kommer att närmare belysa några av dessa förändringsfaktorer och deras konsekvenser för oljemarknaden, på medellång och lång sikt.

En av dessa faktorer är användningen av fracking-tekniken i USA, som lett till en kraftig ökning av produktionen både av naturgas och s.k. skifferolja. Följden är ett minskat importberoende för USA och nya mönster i den internationella handeln med olja och gas, och även med kol.

I andra delar av världen, framför allt i Mellersta Östern och Nordafrika (MENA), har störningar och avbrott minskat oljeproduktionen. Till stor del är dessa störningar kopplade till de politiska konflikterna och krigen i regionen och till sanktionerna mot Iran för deras nukleära program. Konflikterna, de etniska motsättningarna och den framryckande, militanta islamismen kan leda till ett sönderfall av de viktiga oljeproducenterna Irak och Libyen, liksom av Syrien.

De tre talarna på seminariet presenterade en överblick av oljemarknadens utveckling och belyste olika trender både på kort och medellång sikt, men även risker och möjligheter på lång sikt. Deltagarna fick en bra inblick i det komplexa politiska läget i MENA-regionen och som vanligt avslutades seminariet med en diskussion mellan samtliga talare och där auditoriet fick möjlighet att ställa frågor.

Vill du läsa Bitte Hammargrens artiklar i SvD om Irak/Syrien, Saudi och Libyen, klicka på någon av länkarna nedan.