Sydamerikas roll i världens energisystem

Fokus: Venezuela

Datum: Onsdag 19 november 2014
Plats: ÅFs huvudkontor i Solna, Frösundaleden 2A

Moderator

Anna Nordling

Talare

  • Andrés Rivarola Puntigliano (Skriv ett mail till Andrés, så skickar han presentationen till er: andres.rivarola(at)lai.su.se)
  • Staffan Riben
  • Thomas Tillbert

Seminariet inleddes med en kort introduktion av dagens moderator Anna Nordling från NOG och ÅF innan Andrés Rivarola Puntigliano från Stockholms universitet tog över som seminariets första talare. Andrés beskrev en historiskt bakgrund, utveckligen genom flera reformer, presidenternas påverkan och framförallt Chinas betydelse för kontinenten.

Näst upp var Staffan Riben, tidigare ansvarig för Statoil Venezuela och tillika NOGs ordförande. Staffan berättade om Venezuelas historia som oljeland och viktiga milstolpar varför landets oljemarknad har utvecklats till vad det är idag.

Seminariets sista talare var Thomas Tillbert, råvaruinköpare från Nynas AB. Thomas har mångårig erfarenhet från arbete i Venezuela och berättade bland annat om den omfattande korruption som förekommer i landet, och svårigheterna med detta.