World Energy Outlook 2013

Datum: Torsdag 6 februari 2014
Plats: ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Stockholm

Moderator

Staffan Riben – NOG

Talare

Världens energiförsörjning fortsätter att förändras till följd av nya marknader, nya energifyndigheter och politiska drivkrafter. Nya utvinningsmetoder medför att länder förändrar sina roller och tidigare importörer av energi blir exportörer. Framtidsscenarierna i World Energy Outlooks nya utgåva pekar på Kina som den huvudsakliga drivkraften till den ökade energianvändningen under detta decennium men identifierar Indien som det primära tillväxtområdet efter 2020. USA rör sig stadigt mot att uppfylla alla sina energibehov genom inhemska resurser vid år 2035. Tillsammans utgör dessa förändringar en omorientering av energihandeln från atlanten till Asien och stillahavsområdet.

Med utgångspunkt från analysen i World Energy Outlook 2013 gav seminariets tre talare en tydlig insyn i prognosen inför framtiden och vilka utmaningar vi har att vänta. Seminariets första talare Bo Diczfalusy visade generella trender ur WEO 2013 medans Ulf Svahn och Elin Akinci visade riktlinjer och trender på olje- respektive gasmarknaden. Seminariet avslutades som vanligt med samtliga talare på scen där auditoriet hade möjlighet att ställa frågor.