Mackdöden

Ett hot mot samhällsservice och tillgången på drivmedel.

Datum: Onsdag 6 maj, 2015
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.

Moderator

Ulf Svahn, VD SPBI

Talare

Seminariet behandlade den pågående nedläggningen av drivmedelsstationer i Sverige och dess påverkan på samhället. Bland annat diskuterades omvandlingen som nedläggningsvågen utgör och berör både storstad och landsbygd, tillgången på drivmedel, såväl som samhällsservice. Stora delar av Sveriges befolkning påverkas. Parallellt med detta föreligger en osäkerhet när det gäller vilka energibärare som kommer att driva Sveriges fordonsflotta i framtiden.

Vidare belystes vilka faktorer som ligger bakom den så kallade "mackdöden". Hur resonerar drivmedelsbolagen strategiskt för att möta utmaningarna och hur ser utvecklingen ut framöver? Vilka konsekvenser får en eventuell mack-/bränslebrist i spåren av nedläggningarna för olika samhällsfunktioner? Vad händer med branschen och försäljningen i butikerna när bilarna blir allt effektivare och behöver tankas alltmer sällan samtidigt som nya energibärare framträder. I slutet av 60-talet hade Sverige närmare 9 000 drivmedelsstationer för att 2013 vara nere i 2 700, varav mer än 60 % är automatstationer.

Seminariet avslutades med en paneldebatt ledd av dagens moderator Ulf Svahn där samtliga talare fick diskutera kring utvalda ämnen och där auditoriet hade möjlighet att ställa frågor.