Finns det en framtid för olja och gas i Nordsjön?

Datum: Torsdag den 12 maj

Tid: kl. 14:00 – 16:30

Plats: Folkets hus (CCCS), Barnhusgatan 12-14, Stockholm (OBS ny lokal!)

Seminariet är avgiftsfritt.

Olje- och gasproduktionen i Nordsjön har stadigt minskat under 2000-talet. Producenterna kämpar med låga råoljepriser och en svag europeisk efterfråga på gas. Lönsamheten är pressad och oljebolagen reducerar prospektering, investeringar och övriga kostnader. Framtiden är oviss för till exempel Danmarks största gasfält, Tyra, som förser Sverige med gas sedan 1980-talet. Operatören Maersk har meddelat att fältet kommer att stängas i oktober 2018 om ingen ekonomisk lösning kan nås 2016 beträffande finansiering av nödvändiga investeringar.

Denna utveckling får konsekvenser för den framtida produktionen, för producentländerna Norge, Danmark, Holland och Storbritannien samt för oljebolagen och deras underleverantörer. Även Sverige kan påverkas. Vid seminariet kommer vi att belysa bland annat följande frågor:

  • Börjar vi se slutfasen av Storbritannien, Holland och Danmark som olje- och gasproducenter?
  • Vad innebär minskande underhåll och investeringar i danska gasfält för Sverige när det gäller försörjningen av gas?
  • Vilka blir konsekvenserna av de lägre råoljepriserna för investeringar och för den framtida produktionen av olja och gas i Nordsjön och i Norges nordliga havsområden?
  • Norge har en stor reservbas, men vad krävs för att nya och dyra projekt ska kunna utvecklas på norsk sockel?

Talare:

Søren Juel Hansen
Head of Development, Energinet.dk; Danmarks systemoperatör för transmissionsnätet av gas och el.

Audun Martinsen
VP Oilfield Service Research, Rystad Energy AS; oberoende konsult- och analysföretag inom olja och gas.

Bjørn Vidar Lerøen
Energy Advisor, Norsk Olje & Gass; branschorganisationen för den norska olje- och gasindustrin.

Moderator:

Björn Lindahl
Korrespondent i Norge för Svenska Dagbladet; globala råvarumarknader, olja och gas, shipping som några specialiteter.