Stora utmaningar för sjöfarten och oljeindustrin – IMO:s nya utsläppskrav

Vad innebär IMO:s nya, striktare utsläppskrav på svavel från 2020 och hur påverkas redare, raffinörer och handlare av de nya kraven? Energimyndighetens forum för globala energifrågor och Svensk Sjöfart hälsar er välkomna till en spännande eftermiddag i Göteborg.

Från den 1 januari 2020 gäller nya, striktare utsläppskrav för sjöfartsbunker över hela världen. Det nya utsläppskravet om 0.5% svavelinnehåll, ställer dels krav på shipping-industrin att ställa om till andra bunkerbränslen samt för raffineringsindustrin att förse marknaden med nya produkter. En bred palett av lågsvavliga bränslen har dykt upp i områden som redan har infört hårdare utsläppskrav, men hur långt räcker dessa marina destillat? – Kring detta råder det delade meningar. Vilka andra lösningar finns på marknaden och vilka investeringsbeslut står redarna nu inför? Vilken roll kommer exempelvis scrubbers spela i omställningen?

Samtidigt kommer efterfrågan på traditionell marin bunker att minska kraftigt, vilket kommer påverka hela raffinaderinäringen och möjligtvis också oljeexporterande länder. Vilka investeringar behöver göras och finns det någon möjlig avsättning för dessa volymer efter 2020?

Program

När: 16 maj 2018, kl. 13.00-16.15.

Var: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg.

 

12.30 Registrering och kaffe

13.00 Välkomnande av Bo Diczfalusy, ordförande för Energimyndighetens Forum för globala energifrågor

13.05 Rikard Engström – VD på Svensk Sjöfart

13.15 Introduktion till seminariet av dagens moderator Michael G:son Löw

13.25 Hur påverkar IMO:s reglering det globala energisystemet? Dag Kilen – Senior Analyst Fearnleys Research

13.50 Konsekvent genomförande av 0,50% svavelhalt för marina bränslen: IMO- processen Henrik Ramstedt – Transportstyrelsen

14.10 Hur tänker sjöfartsindustrin? Carl-Johan Hagman – CEO Stena Rederi AB

14.35 Paus

14.55 Klarar raffindustrin omställningen? Mattias Backmark – Chef Affärsutveckling Preem AB

15.20 Scrubbers - en del av lösningen. Hur ser framtiden ut för Scrubbers? Peter Leifland – President Marine Division Alfa Laval

15.45 Paneldiskussion

16.15 Slut