Hur går omställningen till fossilfria tunga transporter?

Hur snabbt kan vi ställa om till fossilfritt i tunga transporter? Hur samverkar vi fortsatt för att nå målen? Och hur arbetar fordonstillverkare och drivmedelstillverkare för att uppfylla nationella mål och krav.

Energimyndighetens forum för globala energifrågor anordnade ett frukostseminarium den 5 juni för att belysa och diskutera omställningen av fossilfria tunga transporter. Under Presentationer hittar du samtliga dokument som presenterades på seminariet.

Inbjudna talare

Åsa Pettersson, Hållbarhetschef Scania,
Rolf Willkrans, Director Environmental Affairs AB Volvo,
Markus Olsson, VD Gasum Sverige
Sören Eriksson, Kemi- och utvecklingsingenjör Preem.
Moderator är Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Samverkan i omställning

EU har beslutat om krav på koldioxidminskning från nya tunga fordon. Utsläppen från nya tunga fordon ska minska med 15 procent till år 2025 och med 30 procent till år 2030, jämfört med nivåerna 2019. Drivmedelsleverantörer ska till 2030 säkerställa att minst 14% av drivmedlen till väg och järnväg är förnybara.

Klimatpolitiska ramverket

Transporterna står för cirka 30 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Sommaren 2017 beslutade riksdagen (i bred enighet) att införa ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 och inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska sina utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års utsläppsnivå.