Hur påverkas oljemarknaden av det politiska läget i Mellanöstern?

Hur påverkas den globala oljemarknaden av det geopolitiska läget och ökade spänningar i Mellanöstern? Vilka konsekvenser har den politiska utvecklingen och konflikter för regionens framtid som global oljeproducent? Den 2 december anordnade vi ett frukostseminarium för att diskutera hur oljemarknaden påverkas av det politiska läget i Mellanöstern.

Inbjudna talare

Dr. Rouzbeh Parsi är programchef vid Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet och ger sin bild av den aktuella situationen i regionen och framtida utveckling.

Rouzbeh Parsis presentation

 

Moderator var Ulf Svahn, tidigare VD för Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet och programrådsmedlem i Energimyndighetens forum för globala energifrågor. Han gav en bakgrundsbild om globala oljetillgångar och Hormuzsundets betydelse för globala oljehandeln.