Varför så höga priser och hur påverkas omställningen till förnybart?

Vad är bakgrunden till de höga energipriserna och hur påverkar den höga prisnivån utvecklingen framöver? Vad får den rådande situationen för konsekvenser för den pågående energiomställningen?

Invitation in English

Energipriserna har under den senaste tiden stigit och de nu höga priserna  får stor medial uppmärksamhet och diskuteras på högsta politiska nivå i EU. De faktorer som ligger bakom de höga priserna på olja, kol, naturgas,  utsläppsrätter inom EU ETS och prisläget på den europeiska elmarknaden är många.

Inbjudna talare

Mike Fulwood vid Oxford Institute for Energy Studies ger oss bakgrunden till det energi- och prisläge som nu råder, hur olika energimarknader påverkar varandra och vad som är att vänta i vinter. Keisuke Sadamori från International Energy Agency gör sedan en utblick på längre sikt och diskuterar den rådande situationens konsekvenser för energiomställningen.

Seminariet modereras av Bo Diczfalusy, ordförande för Energimyndighetens forum för globala energifrågor. 

Praktisk information

Seminariet är kostnadsfritt och hålls på engelska. Det kommer finnas utrymme att ställa frågor till talaren.

När: 23 november, kl. 09.00-10.15

Var: Seminariet hålls digitalt via Zoom. En länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan seminariet. Det är inte nödvändigt att ha Zoom installerat på sin dator, det går bra att ansluta via webbläsare.

Anmälan: Stängde den 22 november klockan 12.00.

Vid frågor, kontakta energi...@energimyndigheten.se