Energiutblick konferens

Konferensen Energiutblick är en av de största, och sedan många år, återkommande mötesplats för energisystemets alla aktörer.

Vartannat år bjuder Energimyndigheten in till Energiutblick. En arena inom branschen för att hitta lösningar och möjliggöra samarbeten inom forskning, innovation, affärsutveckling, investerings- och exportfrämjande samt kompetensbyggande med fokus på energi- och klimatfrågor.

Energiutblick 2023

Under 2023 års Energiutblick låg fokus på omställningens omfattning och vad som krävs för att lyckas, i form av kompetens och insatser.

Sammanfattande video med utdrag från Energiutblick 2023.

+

Hela inspelningen från Energiutblick 2023

Stora scenen spelades in under hela dagen. Inspelningar valbara sessionerna ser du under respektive session.

Inspelad video från hela Energiutblicksdagen

+

Inspelningar valbara sessioner

En av programpunkterna under eftermiddagen var valbara sessioner med djupdykning i ett respektive ämne.

Ökad takt i omställningen av transportsektorn

Omställningen av transportsektorn är av största vikt för att minska de fossila utsläppen, nå klimatmålen och bryta beroendet av oljeprodukter från geopolitiskt osäkra områden.

Energimyndigheten – Kristina Holmgren och Clara Irons Wallin samt Trafikverket – Hanna Eklöf presenterar resultatet av ett handlingsprogram och åtgärder för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Martin Palm från Regeringskansliet svarar på frågor.

Inspelad video från sessionen Ökad takt i omställningen av transportsektorn

Energimyndighetens inspel till regeringens kommande energiforskningsproposition

Vilka strategiska prioriteringar är nödvändiga för att ställa om energisystemet? Regeringen har bett Energimyndigheten att lämna underlag inför den förväntade propositionen om forskning och innovation på energiområdet för åren 2025-2028.

Från Energimyndigheten – Robert Andrén, Peter Engdahl, Klara Helstad. Från Regeringskansliet departementssekreterare Hanna Sundqvist.

Inspelad video från sessionen Energimyndighetens inspel till regeringens kommande energiforskningsproposition

Infrastruktur för vätgas

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att utreda hur infrastruktur för vätgas kan utvecklas i Sverige.

Med utgångspunkt i några preliminära resultat från den pågående utredningen föra ett samtal med Paula Hallonsten och Jazaer Dawody Energimyndigheten, Björn Santana Arvidsson Nordeon, Anna Wallentin Energigas Sverige, Niklas Damsgaard Svenska kraftnät.

Inspelad video från sessionen Infrastruktur för Vätgas

Sverige deltar i en hållbar europeisk batterivärdekedja

Ett öppet samtal med Greger Ledung och Charlotte Lejon från Energimyndigheten, om både möjligheter och utmaningar inom den kraftsamling som krävs för en hållbar batterikedja. Vi ger bland annat en bild av utvecklingsläget och tar tillfället i akt att presentera en ny batteriarena. 

Inspelad video från sessionen Sverige deltar i en hållbar europeisk batterivärdekedja

Bilder från Energiutblick 2023