Aktörsmöten om vätgas

Arrangör: Energimyndigheten
Göteborg, Stockholm, Umeå, Luleå
September
Sista anmälningsdag 14 augusti

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige.

Det innebär att verka för en nära och koordinerad samverkan, dialog och kunskapsspridning, samt att utreda en rad frågor kopplade till vätgasens introduktion i energisystemet.

Välkommen till aktörsmöte

Vi bjuder in marknadsaktörer och myndigheter till aktörsmöte med fokus på samordningens fortsättning och slutrapporteringen som ska lämnas till Regeringskansliet 1 december 2024.

Vi presenterar inriktningen på de slutliga utredningarna men vill också i dialog få information om vad ni som aktörer ser för behov framåt och er syn på marknadssituationen idag.

Möten på fyra orter

Det finns tillfälle att delta på fyra olika orter runt om i landet. Alla mötena är fysiska på plats.

  • Göteborg 12 september
  • Stockholm 13 september
  • Umeå 19 september
  • Luleå 20 september

Mötena följs upp med ett digitalt möte under hösten för er som inte kan delta på något av de inplanerade fysiska mötena.

Mötena är klockan 09.00-12.00 med paus för fika. Sista anmälningsdag 14 augusti.