Dialogmöte om reviderade hållbarhetskriterier och regelverk inom transportfrågor

Digitalt via Microsoft Teams
12 juni 2024
10:00-12:00
Sista anmälningsdag: 11 juni

Välkommen till ett digitalt dialogmöte om förändringar i regelverken för hållbarhetskriterier, drivmedel och reduktionsplikt.

Den senaste revideringen av förnybartdirektivet (RED III) innebär en del förändringar i lagen om hållbarhetskriterier, drivmedelslagen och lagen om reduktionsplikt med tillhörande förordningar och föreskrifter. RED III ska vara implementerad i alla EU:s medlemsstater senast 21 maj 2025.

Energimyndigheten har påbörjat ett arbete för att förbereda inför kommande föreskriftändringar och vi vill nu bjuda in dig som berörs eller kommer att beröras av regelverken till ett digitalt dialogmöte.

Under mötet berättar vi mer om vad förändringarna kommer att innebära i praktiken och tar gärna emot inspel från er. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor som vi besvarar i mån av tid. Om du har specifika frågor du gärna vill få svar på finns det möjlighet att skicka in frågor i förväg i samband med anmälan.

Anmäl dig senast 11 juni.