Energiutblick i Almedalen

Arrangör: Energimyndigheten
Almedalen och digitalt
27 juni 2024
07:45-15:00

Energimyndigheten arrangerar Energiutblick under årets Almedalen.

Tema för dagen är hållbar energi för alla. Vi bjuder in olika aktörer för att samtala och samverka kring omställningen till ett hållbart energisystem.  

Det här är några av frågorna vi lyfter under dagen:  

  • Kompetensförsörjning för elektrifieringen  
  • Hög tid att satsa på den lokala och regionala energiplaneringen  
  • En elektrifierad transportsektor - så tar vi oss dit tillsammans.

Energiutblick Almedalen kommer att äga rum i Framtidens trädgård på Klosterbrunnsgatan 5 i Visby. Precis som alla andra evenemang i Almedalsveckans officiella program är våra programpunkter kostnadsfria och öppna för alla. 

Alla våra programpunkter går att se direktsänt digitalt.

När
Ämne
Beskrivning
07.45-09.00
En dag i framtidens energisystem
Hur kommer en dag i din framtid att se ut? Hur ser morgondagens energisamhälle ut? Vad är rimligt och vad är önskvärt?
09:00-09.45
En elektrifierad transportsektor - så tar vi oss dit tillsammans
Elektrifieringen är nödvändig för att komma bort från fossilberoendet inom transportsektorn och för att lyckas är utbyggnaden av laddinfrastruktur central.
10.00-10.45
Less is more – resurseffektiv energianvändning för ett hållbart energisystem
Resurseffektiv energianvändning är en av nycklarna i omställningen till hållbart energisystem. Med elektrifiering som metod för omställning är resurseffektiv energianvändning mer aktuellt än någonsin.
11.45-12.40
Forskning och innovation är grunden för ett starkt Sverige
Forskning och innovation är avgörande i omställningen till ett hållbart energisystem. För att vi ska kunna lösa de utmaningar vi står inför krävs samarbete mellan akademi och näringsliv.
12.45-13.30
Kompetensförsörjning för elektrifieringen
Omställningen innebär stora möjligheter för Sverige. För att vi ska kunna ta tillvara på dessa behövs många olika och nya kompetenser inom energisektorn.
13.35-14.45
Hög tid att satsa på den regionala och kommunala energiplaneringen
Klimatnytta, stärkt näringsliv och ökad försörjningstrygghet.
14.45-15.00
Avslutning

Mer information om våra evenemang hittar du i Almedalens officiella program.

Almedalsveckans officiella program 2024