Skogens roll i omställningen: IUFRO World Congress

Stockholmsmässan
23-29 juni 2024
08:00-18:00

Vart femte år arrangerar nätverket IUFRO en världskongress med fokus på skogens betydelse i en fossilfri samhällsutveckling. I år är det Sveriges tur att stå värd.

IUFRO, International Union of Forest Research Organisation, är ett globalt nätverk för vetenskapliga samarbeten inom skog. Årets kongress, kallad Forests and Society Towards 2050, har temat skogens roll i samhällsutvecklingen och hålls 23–29 juni på Stockholmsmässan.

Kongressen samlar ledande forskare och experter för möten, diskussioner och nätverkande med fokus på lösningar för skogens utmaningar och möjligheter i en hållbar framtid.

Representanter från Energimyndigheten kommer att vara på plats under hela veckan, både i en myndighetsgemensam monter och i olika programaktiviteter.

Anmälan och mer information, IUFRO