Grafisk profil och logotyper

Energimyndighetens profilprogram innehåller anvisningar för hur vår logotyp får användas i olika sammanhang, och en hel del om myndighetens grafiska förhållningssätt och tonalitet.

Energimyndighetens logotyp får användas av andra endast efter att profilansvarig på myndigheten gett sitt tillstånd till detta.

Energimyndighetens logotyp består dels av en symbol i form av ett stiliserat gement e med enfärgad energivåg, dels av texten Energimyndigheten. Symbolen får inte användas ensam, utan bara tillsammans med texten. Logotypen finns i en svensk och engelsk version. Den engelska versionen används på allt internationellt material.

Storlek och fri yta

Logotypen kan återges i olika storlekar. För läsbarhetens skull ska den svenska logotypen i tryck vara minst 18 mm bred, och den engelska 14 mm.

Digitalt ska den svenska vara minst 150 pixlar bred, och den engelska 120 pixlar.

De inbördes proportionerna mellan symbol och text får inte ändras. Det ska alltid finnas en fri yta runt logotypen som är höjden av den versala bokstaven E i texten Energimyndigheten.

Vi har ändrat typsnitt jämfört med Energimyndighetens profil

Energimyndighetens profil har justeras på några områden. Vi har bytt utformning på rubriker, här är en översikt över vilka typsnitt som ska användas för olika rubriknivåer, dels i trycksaker, dels i Word/Powerpoint.

Typsnittsöversikt 2018 - rubriker, ingresser, brödtext (pdf) 

Energimyndighetens profil (pdf)

Logotyper för nedladdning

För användning digitalt

Logotyp med transparent bakgrund i RGB och filformatet .png.

Logotyp Energimyndigheten i färg

Logotyp Energimyndigheten vit


Logotyp Swedish Energy Agency i färg

Logotyp Swedish Energy Agency vit 


För användning i tryck

Logotyp anpassad för trycksaker i CMYK och filformatet .eps.

Logotyp Energimyndigheten i färg 

Logotyp Energimyndigheten vit 

Logotyp Swedish Energy Agency i färg

Logotyp Swedish Energy Agency vit