Grafisk profil och logotyper

Energimyndighetens profilprogram innehåller anvisningar för hur vår logotyp får användas i olika sammanhang, och en hel del om myndighetens grafiska förhållningssätt och tonalitet.

Energimyndighetens logotyp får användas av andra endast efter att profilansvarig på myndigheten gett sitt tillstånd till detta.

Energimyndighetens logotyp består dels av en symbol i form av ett stiliserat gement e med enfärgad energivåg, dels av texten Energimyndigheten. Symbolen får inte användas ensam, utan bara tillsammans med texten.

Storlek och fri yta

Logotypen kan återges i valfri storlek. För läsbarhetens skull ska den vara minst 18 mm bred. De inbördes proportionerna mellan symbol och text får inte ändras.

Det ska alltid finnas en fri yta runt logotypen som är höjden av den versala bokstaven E i texten Energimyndigheten.

Logotypens färger

Energimyndighetens logotyp är svart med en röd energivåg. Färgerna är:

Svart: PMS Pantone Process black, CMYK 0/0/0/100, RGB 0/0/0, HEX #000000

Röd: PMS Red 032, CMYK 0/100/100/0, RGB 196/0/8, HEX #C40008

Vi har ändrat typsnitt jämfört med profilprogrammet

Energimyndighetens profilprogram är på gång att justeras på några områden. Vi har bytt utformning på rubriker, här är en översikt över vilka typsnitt som ska användas för olika rubriknivåer, dels i trycksaker, dels i Word/Powerpoint.

Typsnittsöversikt 2018 - rubriker, ingresser, brödtext 

Energimyndighetens profilprogram (pdf 20 MB)

 

Logotyp Energimynd svensk tif (CMYK)

Logotyp Energimynd svensk eps (CMYK)

Logotyp Energimynd svensk jpg (CMYK)

 

Logotyp Energimynd engelsk jpg (CMYK)

Logotyp Energimynd engelsk eps (CMYK)

Logotyp Energimynd engelsk tif (CMYK)

 

Logotyp Energimynd svensk png (RGB)

Logotyp Energimynd engelsk png (RGB)

 

Logotyp Energimynd svensk jpg (RGB)

Logotyp Energimynd engelsk jpg (RGB)