FGE: Energiinfrastruktur i krig – erfarenheter från Ukraina

Arrangör: Forum för Globala Energimarknader
Digitalt via Zoom
28 maj 2024
08:30-10:00
Anmäl dig senast 27 maj 12:00

Det har gått mer än två år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Under kriget har Ryssland löpande genomfört väpnade angrepp på Ukrainas energiinfrastruktur. Det har satt Ukrainas energisystem under betydande prövningar och lett till såväl stort mänskligt lidande som stor materiell förstörelse.

  • Vad vill Ryssland uppnå med angreppen på Ukrainas energisystem?
  • Vad gör Ukraina för att förebygga, lindra och reparera skadorna?
  • Vad kan vi i Sverige lära oss ifrån Ukrainas situation när det gäller att göra vårt energisystem mer resilient?

Energimyndighetens Forum för Globala Energifrågor bjuder in till ett seminarium med fokus på vilken roll som kritisk energiinfrastruktur har i krig.

Inbjuden talare

Hans Granlund, Sveriges försvarsattaché i Kiev

Samtalet modereras av Bo Diczfalusy, ordförande för Forum för globala energifrågor.

 

När: 28 maj 08.30-10.00

Var: Zoom, du får länk vid anmälan