Cirkulär hantering av vindturbinblad

Arrangör: Energimyndigheten
Digitalt
10 april 2024
10:00-11:00

Hur kan vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning tas om hand på ett giftfritt och cirkulärt sätt? Vi berättar om vad vår utredning kommit fram till. Välkommen!

I takt med att vindkraften vuxit i Sverige och utbyggnaden ökat, så ökar också mängden avfall. När anläggningarna når slutet på sin livslängd behöver uttjänta vindturbinblad tas om hand på ett så cirkulärt och giftfritt sätt som möjligt. Vi behöver redan nu planera för hur vi kan förebygga stora mängder avfall från vindkraftverk i framtiden.

Vem riktar sig webbinariet till?

Webbinariet riktar sig främst till dig som jobbar inom vindkraftsbranschen, avfallsbranschen eller på annat sätt berörs av miljöfrågor kopplat till vindkraften. Men alla är självklart välkomna att lyssna in!

Vi kommer att presentera de åtgärdsförslag som vi kommit fram till i utredningen, samt en bedömning av framtida avfallsvolymer. I slutet av mötet finns det möjlighet att ställa frågor.

Mötet är digitalt och vi skickar ut länk till dig som anmält dig när det närmar sig mötesdatumet.

Om uppdraget

Energimyndigheten fick i sitt regleringsbrev för 2023 i uppdrag att utreda hur Sverige på bästa sätt ska kunna hantera såväl uttjänta vindturbinblad som solcellspaneler. Utredningen är gjord i samarbete med RISE, Naturvårdsverket och andra berörda aktörer. Uppdraget rapporteras senast 31 mars.

Cirkulär hantering av solcellspaneler och vindturbinblad